Psychoterapia psychoanalityczna to metoda pomocy psychologicznej w oparciu założenia psychoanalizy. Psychoterapia polega na wspólnej rozmowie psychoterapeuty i pacjenta, podczas której omawia się przeszłe i obecne doświadczenia oraz przeżycia celem wsparcia zdolności do obserwacji, refleksji i wglądu nad stanami mentalnymi pacjenta. W procesie psychoterapii chodzi o poradzenie sobie z trudnymi emocjonalnie doświadczeniami, bólem psychicznym i zmianą w sposobie radzenia sobie u pacjenta. 

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa przebiega przez kilka do kilkunastu sesji odbywających się raz w tygodniu. Taka forma pracy ma na celu pomoc osobom przeżywającym kryzys (np. rozstanie, rozwód, trudna zmiana sytuacji życiowej), cierpiącym z powodu krótko trwających objawów (lęku, napięcia, dolegliwości fizycznych). Indywidualna psychoterapia długoterminowa wiąże się z podjęciem pracy trwającej kilka miesięcy lub kilka lat. Taka forma pracy dotyczy opracowania dłużej trwających problemów, gdzie cele mogą rozwijać się wraz z trwaniem procesu leczenia. Długoterminowa forma pracy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, a częstotliwość spotkań to 2-3 w tygodniu. Decyzja o formie współpracy podejmowana jest w trakcie konsultacji psychologicznych. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami psychologicznymi. Czas trwania konsultacji/sesji to 50 minut.

Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży polega na odkrywaniu nieświadomych konfliktów, rozumieniu ich i rozwoju osobistych doświadczeń w celu poprawy funkcjonowania indywidualnego, relacji z innymi i konstruktywnego wykorzystania własnych możliwości. W pracy z dzieckiem techniką pracy terapeutycznej jest swobodna zabawa i obserwacja zachowań inicjowanych przez dziecko. W przypadku dzieci i młodzieży na konsultacje najpierw zapraszani są rodzice.

Psychoterapia psychoanalityczna osób dorosłych oraz w wieku późnej dorosłości opiera się na założeniach o wsparciu dorosłej osoby w integracji jej przeszłych doświadczeń z aktualnymi wydarzeniami, uświadamianiu i rozumieniu wewnętrznych konfliktów w celu lepszego rozumienia i konstruktywnego realizowania siebie.