Praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną zdobywałem od 2011 roku w Fundacji FOSA, Stowarzyszeniu WAGA, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  Od 2013 roku jestem wykładowcą w Zakładzie Wspomagania Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. 

Prywatną praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 2018 roku. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i prowadzę ją w oparciu o Kodeks Etyczny PTPP

Psychoterapeuta – w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie afiliowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, szkolenie przebiega w oparciu o standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

W ramach prywatnej praktyki prowadzę psychoterapię psychoanalityczną dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w późnym wieku dorosłości. 

Psycholog – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie; studium podyplomowe na kierunku Psychologia Kliniczna ze specjalnością Psychologia Kliniczna Dziecka w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.